Anadolu Radyo Amatörleri Derneği

Nasıl Olunur?

Amatör Telsizci Nasıl Olunur.

Amatör telsizci olmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlara girmek ve başarılı olunması gerekmektedir. Sınavlar her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapıldığı gibi ihtiyaç hasıl olması durumunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde ve yerlerde de yapılabilir. Tüm bu işlemlerdeki tasarruf Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yetkisindedir. Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından duyurulmaktadır.

Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük olması zorunludur. Reşit olmayanların Veli/Vasi izni olması gerekmektedir.

 Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.

 Sınav giriş ücretinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.  Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Amatör Telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır.

A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar,

B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez. Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde; 

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,
2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,
4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru, İle başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.